สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

หน้าแรก

ที่ตั้ง  : เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-3447 , 02-731-7699 , 02-731-7700 , 02-734-3448 FAX : 02-734-3448 Hotline 24 Hr.: 0855900835

                           www.top-manage.com                      

Gmail: topsecue.manage@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ความรู้สาระทั่วไปสำหรับ รปภ, ยาม บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย **

หลักการบริการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่  รปภ.

การบริการรักษาความปลอดภัยโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย   นั้น   มีหลักการในการรักษาความปลอดภัยการดูแลทรัพย์สิน และ การอำนวยการรักษาความปลอดภัยรวมถึง การบริการอำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนช่วยให้เป็นไปตามความต้องการและป้องกันทรัพย์สินรวมถึงงานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ รปภ. ได้รับมอบหมาย

สถานฝึกอบรม  รปภ. พนักงาน รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เนื่องจาก พรบ. รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้ รปภ. เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย  ต้องได้รับการฝึกอบรม และรับรองจากสถานฝึกอบรมรับอนุญาตจากนายทะเบียน  ซึ่งสถานฝึกอบรมของภาครัฐไม่เพียงพอที่จะทำการฝึกอบรม รปภ.อนุญาตที่มีจำนวน 200,000 คน ได้ทัน  จึงทำให้สถานฝึกอบรมของเอกชนมีความสำคัญมาก  เพื่อที่จะรองรับปัญหาให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับการฝึกและรับรอง

Wikipedia วิกิพีเดีย 
รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย บริการ รปภ. จ้าง รปภ. ยาม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก รปภ.)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือ ยามรักษาการณ์ หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ยาม เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นจ้างมาเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้ายาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลา
สำหรับในประเทศไทย บางครั้งเราอาจพบเห็นหรือได้ยินยามคอยตีสัญญาณบอกเวลาในตอนกลางคืน เช่น เวลา 3 นาฬิกา ยามก็จะตีแผ่นเหล็กสามครั้ง เรียกว่า ตีสาม เป็นต้น
ยาม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับหน่วยเวลา ยาม สำหรับยามรักษาการณ์ ดูที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ยาม เป็นการนับเวลากลางคืนในประเทศไทยสมัยโบราณ และพบในการพากย์ภาพยนตร์จีนที่เรียกว่า ชั่วยาม โดยในจีนแบ่ง 1 วันเป็น 12 ชั่วยามตามที่บอกไว้ในธงชาติสาธารณรัฐจีน ขณะที่หนึ่งยามของไทยมีค่าประมาณ 3 ชั่วโมง หลักการนับยามตามบาลี
ยาม เป็นคำภาษาบาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทย จนไม่คิดว่าเป็นคำบาลีแล้ว แต่มักก่อให้เกิดความสับสนในเวลาใช้อยู่คำหนึ่ง คือ คำว่า “ยาม” ซึ่งบาลีออกเสียงว่า “ยา-มะ”
คำที่เกี่ยวกับ “ยาม” ที่คนไทยเรารู้จักและเข้าใจดีคำหนึ่งก็คือ “แขกยาม” ซึ่งได้แก่แขกที่เป็นชาวอินเดีย มักจะเป็นแขกปาทาน นุ่งผ้าขาวโจงกระเบน ที่เรามักว่าจ้างให้มาอยู่ยามตามตลาด หรือโรงเลื่อยโรงสี ตลอดจนโรงแรมใหญ่ ๆ บางคนก็มีเตียงนอนถักด้วยเชือก เขามักจ้างเฝ้ายามเฉพาะในเวลากลางคืน แขกพวกนี้มักจะถือกระบองอันโต ๆ น่าเกรงขาม และมักจะตีเหล็กแผ่นเป็นสัญญาณบอกเวลาทุกชั่วโมง
คำว่า “ยาม” ที่เรานับกันตามแบบไทย ๆ กับ “ยาม” ของแขกตามที่ปรากฏในบาลีนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะคืนหนึ่งเราแบ่งเป็น 4 ยาม ยามละ 3 ชั่วโมง
• ตั้งแต่ย่ำค่ำ คือ 18 นาฬิกา ถึง 3 ทุ่ม (21 นาฬิกา) เป็นยามที่ 1
• หลังจาก 21 นาฬิกา หรือ 3 ทุ่ม ไปถึง 24 นาฬิกา หรือ เที่ยงคืน เราเรียกว่า ยาม 2 หรือ 2 ยาม
• หลัง 24 นาฬิกา ไปถึงตี 3 (3 นาฬิกา) เราเรียกว่า ยาม 3
• และหลังจากตี 3 ไปจนย่ำรุ่ง หรือ 6 นาฬิกา เราเรียกว่า ยาม 4 ซึ่งเป็นยามสุดท้ายของคืน

รปภ. บริษัทรปภ. กับการช่วยเหลือสังคม บริการรักษาความปลอดภัย

ในปัจจุบัน รปภ. พนักงานรปภ. มีส่วนสำคัญในการช่วยดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือสังคม และช่วยบริการและอำนวยการบริการเกี่ยวกับงานบริการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรปภ. เจ้าหน้าที่รปภ. การได้รับการยกย่องและเป็นเกียรติ ในการช่วยเหลือสังคมในการบริการ รปภ.

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัยและการส่งยื่นบัญชีรายชื่อ รปภ. เจ้าหน้าที่ รปภ.ต่อนายทะเบียนกลางในปัจจุบัน 

การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน รปภ. พนักงาน รปภ. เป็นปัญหาสำคัญที่บริษัทรักษาความปลอดภัย ในปัจจุบันมีแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง และปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการเข้าออกหมุนเวียนของ รปภ.จำนวนมาก จึงทำให้บัญชีรายชื่อของพนักงาน รปภ. ซึ่งยื่นขึ้นทะเบียนก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เหลือจำนวนไม่ถึง 30% ของจำนวนที่ยื่นครั้งแรก ซึ่งได้รับการผ่อนผัน โดยบริษัทจะต้องส่งบัญชีรายชื่อ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัยใหม่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนทุกอย่าง ทำให้พนักงาน รปภ. เสี่ยงไม่ได้รับใบอนุญาตและตกงานจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นปัญหาของสังคมตามมา

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จากการใช้บังคับของ พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558

จากการที่ พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 มีผลบังคับใช้นั้น ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ รปภ. มีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นหลายด้าน และเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อบริษัท รปภ. และพนักงาน รปภ. เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ที่ 5,000 – 50,000 บาท ใบอนุญาตเป็นพนักงาน รปภ. อยู่ที่ 300 บาท ซึ่งมีต้นทุนแฝง เช่น ต้องผ่านการฝึกอบรมจากตำรวจ จำนวน 5 วัน มีค่าใช้จ่าย 6,000 บาท ต่อคน ค่ารถรับส่งไปกลับสถานฝึก ซึ่งต้นทุนดังกล่าว บริษัท รปภ. ต้องรับผิดชอบให้พนักงานก่อน ซึ่งจะเป็นผลกระทบจะไปตกเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับราคาค่าจ้างพนักงาน รปภ. กับผู้ว่าจ้างที่สูงขึ้น

รปภ.หน้าที่การทำงาน  ความรับผิดชอบ  และภาวะกดดันในการทำงาน

รปภ.  พนักงานรปภ.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  กับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง  อาจมีการมอบหมายงานให้กระทำการเพื่อความปลอดภัย  โดยขัดหรือปิดกั้นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  จึงทำให้เกิดความไม่พอใจบุคคลนั้น  จึงเกิดเหตุ  รปภ.  ถูกทำร้ายร่างกายเป็นข่าวบ่อยครั้ง  จึงเป็นภาวะกดดันอย่างยิ่งกับ  รปภ.  หรือผู้ประกอบการอาชีพนี้

บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย กับการขยายเวลาขึ้นทะเบียน ที่มีผลจาก ม.44
บริษัทรักษาความปลอดภัยทุกบริษัทต้องขึ้นทะเบียนบริษัทและนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสังกัดไปขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนกลาง ขยายเวลาอีก 360 วัน จากการใช้ ม.44 เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ซึ่งทุกบริษัทจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบริษัทและขึ้นทะเบียน รปภ. ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2560

วุฒิการศึกษาของพนักงาน รปภ. ในปัจจุบันตามกฎหมาย
วุฒิการศึกษาของ รปภ. พนักงาน รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งตามกฎหมายพนักงาน รปภ. ต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปัจจุบัน ซึ่ง รปภ. ที่สมัครและเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีข้อยกเว้นเพิ่มเติม คือต้องจบการศึกษาภาคบังคับ ตามช่วงอายุ หรือตามปี พ.ศ.ที่เกิดตามกฎหมายบังคับ เช่น ขณะปี พ.ศ. ที่เกิด การศึกษาภาคบังคับต้องจบ ป.4 , ป.6 เป็นต้น จึงเป็นการแก้ปัญหาให้พนักงาน รปภ.ที่มีอายุได้ผ่อนคลายระดับหนึ่ง

แรงงาน รปภ. พนักงานรปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1.รปภ. พนักงาน รปภ. ประกอบอาชีพ รปภ.ประจำหาเลี้ยงชีพ ซึ่ง รปภ. กลุ่มนี้มีความสามารถ ทักษะเฉพาะงาน รปภ. ประกอบอาชีพเป็นรายได้หลักหาเลี้ยงครอบครัว จากรายได้พนักงาน รปภ. ตามเงินเดือนที่ได้รับ
2.รปภ. พนักงาน รปภ. ประกอบอาชีพ ซึ่งตามฤดูกาล ซึ่งรปภ. กลุ่มนี้มีอาชีพประจำจากการทำการเกษตรจากต่างจังหวัด พอหมดฤดูทำเกษตร ก็จะมาประกอบอาชีพ รปภ. เพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว หรือนักศึกษา ซึ่งเรียนระดับมหาวิทยาลัย ที่ทำงานเพื่อหารายได้ในการศึกษา ซึ่งอนาคตกลุ่มคนแรงงานกลุ่มนี้จะประกอบอาชีพ รปภ. ไม่ได้ เนื่องจากมีกฎหมายออกมาบังคับต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตทำงาน รปภ.

ปภ. บริษัทรปภ. บริษัทกษาความปลอดภัย กับการเทียบคุณวุฒิการศึกษา

ตามที่มี พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัยบังคับใช้ ทำให้ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ม.3 ในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาให้ผู้ประกอบอาชีพ รปภ. ในปัจจุบัน ตกงานจำนวนมาก ทางหน่วยงานภาครัฐ จึงหาวิธีช่วยเหลือหลากหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเทียบวุฒิตามคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีระดับต่างๆ ตามสายบังคับบัญชาและจากประสบการณ์ จากการทำงานในอาชีพ รปภ. จึงทำให้สามารถเทียบโอนเทียบเท่าเสมือนวุฒิการศึกษา ซึ่งจะมีประโยชน์ในอนาคตต่อพนักงาน รปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัท รปภ. กับสายบังคับบัญชาเบื้องต้น ของพนักงาน รปภ.

พนักงานรักษาความปลอดภัย กับสายบังคับบัญชาเบื้องต้น ในการประกอบอาชีพ รปภ. ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ สายบังคับบัญชาเบื้องต้น ตามลักษณะงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก หรือใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญตามลำดับ ประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น รปภ. หัวหน้า รปภ. ผู้จัดการหน่วยงาน สายตรวจรปภ. บริษัทรปภ. และผู้ว่าจ้างรปภ. ซึ่งมีผลต่อการสั่งงาน และการแก้ไขปัญหาสถานการเฉพาะหน้า

รปภ.บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัยกับระยะเวลาในการยื่นขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย กับการยื่นขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 โดยแบ่งออกเป็นส่วนของบริษัทรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลาของกฎหมายดังต่อไปนี้ หลังวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้
บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัย ทุกบริษัทต้องยื่นเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อบริษัท จากกระทรวงพาณิชย์ และยื่นขึ้นทะเบียนกลางภายใน 120 วัน หรือไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทรักษาความปลอดภัยทุกบริษัท ต้องยื่นขึ้นทะเบียนพนักงานในสังกัดต่อนายทะเบียนภายใน 90 วัน หรือไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีความสำคัญเพราะการขึ้นทะเบียนรอบแรกมีข้อยกเว้นในเรื่อง วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งช่วงระยะก่อนถึงกำหนดขึ้นทะเบียนยังไม่ถือว่าผิดกฎหมาย

รปภ. การชะลอและข้อแก้ไข พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ. รักษาความปลอดภัยที่จะบังคับใช้ในปัจจุบันกับรปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีหลายมาตราที่บังคับใช้จริงไม่ได้ ขัดต่อสภาวะปัจจุบัน และความพร้อมกับการพัฒนาประเทศ เช่น รปภ.ต้องมีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันมีไม่ถึง 10% จากจำนวนรปภ. 400,000 คน และบังคับให้ บริษัทรปภ. ต้องทำบริการรักษาความปลอดภัยอย่างเดียว ซึ่งกระทบต่อธุรกิจรวมอย่างมากในการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงโทษทางอาญาที่มีทั้งจำ ทั้งปรับ ไม่ได้มุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพ แต่มุ่งแต่จำนวนเงินจะได้รับ จากบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงาน รปภ.

เสียงสะท้อนจาก รปภ. บริษัทรปภ. และผู้ว่าจ้างรปภ. ในการบังคับใช้ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น 

   - รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย
“ออกกฎหมายมาไม่ถามคนถูกบังคับใช้เลยว่าต้องการหรือไม่”
“รปภ. ต้องจบ ม.3 ขั้นต่ำ อย่างนี้เหมือนไล่ผมให้ตกงาน”
“จบจากทำนา ทำงานก่อสร้าง ผมจะได้หาเงินจากทำ รปภ. แล้วจะหาเงินมาจากไหน”
“รปภ.คนไทย ทำงานไม่ได้ ทำเหมือนพวกผมเป็นต่างด้าว พวกผมทำงานสุจริต จะไล่ผมไปเป็นโจรหรือ ตั้ง 400,000 คน”
   - บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย
“พรบ.นี้ทำให้บริษัท รปภ. อยู่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่ปฏิบัติตามมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ”
“ลองศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่น้อมปฏิบัติตามอยู่แล้ว แต่อย่าเอาเปรียบกันมาก”
“บริษัทเล็กไม่ไหวคงต้องเลิกทำ และปัญหาต่างๆ ของพนักงานที่ตกงาน ไหนลูกเมียจะเอาอะไรกินกัน”
   - บริษัท ผู้ว่าจ้าง
“พรบ. นี้มีด้านดี คือผู้ว่าจ้างจะได้พนักงานมาดูแลทรัพย์สินที่มีคุณภาพ มีความรู้ จบม.3 ไม่มีประวัติอาชญากรรม  มีสัญชาติไทย”
“น่าส่งสารพนักงานที่ทำงานดี แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ต้องมาตกงาน”

สตช.เตือน รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จากแก๊งมิชชาชีพ ช่วงเทศกาลปีใหม่

1.แก๊งส่งของขวัญวันปีใหม่ คนร้ายจะออกสำรวจตามบ้านที่มีเพียงเด็ก ผู้หญิง หรือผู้สูงอายุ รวมทั้งคนรับใช้ โดยหลอกให้เปิดประตูให้เพื่อยกกล่องขวัญเข้าบ้าน ก่อนจะนำทรัพย์สินมีค่าในบ้านหลบหนีไป

2.แก๊งสารพัดช่าง คนร้ายจะออกอุบายหลอกว่าจะมาซ่อมสิ่งของภายในบ้าน พอเจ้าของบ้านเผลอก็จะหยิบทรัพย์สินมีค่าหลบหนีไป

3.แก๊งขายสินค้าราคาถูก คนร้ายจะขับรถตระเวนขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือหมดอายุ

4.แก๊งจัดงานเลี้ยง คนร้ายจะแอบอ้างกับผู้จัดงานเลี้ยงว่าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในราคาถูกแต่จะหลอกเอาเงินไปก่อนและหลบหายไป

5.แก๊งเรี่ยไรทำบุญ คนร้ายจะออกตระเวนเดินเรี่ยไร โดยบางกลุ่มปลอมตัวเป็นพระภิกษุหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ออกเรี่ยไรหาเงิน

6.แก๊งชุบหรือล้างทองรูปพรรณ คนร้ายจะอาศัยช่วยที่เจ้าของทองเผลอแล้วนำทองปลอมที่เตรียมไว้ขึ้นมาเปลี่ยน 

7.แก๊งล้วงและกรีดกระเป๋า คนร้ายจะทำกันเป็นขบวนการ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ในสถานีขนส่ง หรือบริเวณย่านการค้าที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก

8.แก๊งมอมยา คนร้ายจะผสมยานอนหลับลงในน้ำดื่มหรืออาหาร เมื่อเหยื่อหลงเชื่อจะหยิบทรัพย์สินที่มีค่า แล้วหลบหนีไป

9.แก๊งชวนเล่นการพนัน คนร้ายจะชักชวนให้มาร่วมเล่นการพนันในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อจะเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก

10.แก๊งใช้ธนบัตรปลอมและบัตรเครดิตปลอม โดยคนร้ายจะใช้ธนบัตรปลอมมาใช้ซื้อสินค้า หรือใช้บัตรเครดิตปลอมมารูดซื้อสินค้าแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จริง

ผลกระทบต่อรปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทรักษาความปลอดภัย กับ พรบ.รปภ.และกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เริ่มบังคับใช้กฎหมาย พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัยซึ่งควบคุมบริษัทรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ซึ่งเกิดผลกระทบทำให้พนักงาน รปภ. บางรายอาจจะประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยต่อไปไม่ได้ และตกงาน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว บุคคลที่จะเป็นพนักงาน รปภ. ต้องจบวุฒิ ม.3 อย่างน้อย ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นความผิดลหุโทษ มีสัญชาติไทยเท่านั้น และมีบัตรประจำตัวพนักงาน รปภ. ซึ่งมีราคา 1,000 บาท จึงเห็นได้ว่า รปภ.จะไม่สามารถมาทำอาชีพ รปภ.ได้ และหายไปจำนวนไม่น้อย และถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผลกระทบต่อ บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยจาก พรบ. ดังกล่าวจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือตั๋วซึ่งราคาใบละ 50,000 บาท และต้องขึ้นทะเบียนต่อตำรวจซึ่งใช้กฎหมายดังกล่าวมีโทษถ้าไม่ปฏิบัติตาม ทั้งจำทั้งปรับ จึงทำให้บริษัทรปภ.ขนาดเล็กๆ ปิดตัวลงจำนวนมากเหลือแต่บริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมกับผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างบริษัทขนาดใหญ่ที่มีราคาว่าจ้างสูง ซึ่งผู้ว่าจ้างก็ไม่สามารถจ้างรปภ.ได้เองจากข้อบังคับของพรบ.ฉบับนี้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจส่งกระทบอย่างมากก็ได้จากบริษัทรปภ. กว่า 4,000 บริษัท และรปภ.จำนวนกว่า 400,000 คน ในปัจจุบันที่ไม่สามารถทำอาชีพรปภ.ได้

รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรรโดย รปภ.


ในปัจจุบัน รปภ.พนักงานรปภ. มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้นจำนวนมาก บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่หมู่บ้าน โดยมี รปภ. หรือยาม ในการดูแลบริการ อำนวยความสะดวก รวมถึงดูแลระบบความปลอดภัย ซึ่งถ้าขาดบุคคลกลุ่มนี้ไปก็จะทำให้เกิดปัญหาและช่องว่างต่างๆ เรื่องความปลอดภัยของหมู่บ้านได้

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับพรบ. รปภ.และกฎหมายควบคุม

รปภ. พนักงานรปภ. หรือยาม ในปัจจุบันมีจำนวนมากในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการดูแลที่ไม่ทั่วถึง  จึงมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมการทำงานรวมถึงประวัติอาชญากรรม วุฒิการศึกษา และต้องมีสัญชาติไทย ในการให้ความไว้วางใจในการดูแลทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงวุฒิภาวะการศึกษาของ รปภ. อีกด้วย

 รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย กับการช่วยเหลืองานด้านความปลอดภัยสังคม

ในปัจจุบันจำนวนเจ้าหน้าที่ราชการในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่เพียงพอ จึงเกิดช่องว่างในการรักษาความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยดังนั้น อาชีพ รปภ. พนักงานรปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทยาม บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีส่วนช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและทรัพย์สินต่างๆ

บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย กับเงินเบิกทรงชีพของ รปภ. 

ในปัจจุบันค่าครองชีพของประเทศอยู่ในภาวะที่สูง ซึ่งทำให้ รปภ.พนักงาน รปภ. มีค่าใช้จ่ายในการทรงชีพเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งบริษัท รปภ. หลายๆแห่ง จะมีเงินเบิกทรงชีพให้แก่พนักงาน รปภ. ไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันนอกเหนือ จากเงินเดือนที่ได้รับ จึงทำให้ รปภ. พนักงาน รปภ. มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขจากการทำงาน รปภ.

ความสำคัญของอาชีพ รปภ. แม่บ้าน ช่าง คนสวน แมสเซนเจอร์ กับสภาวะในปัจจุบัน  

ในปัจจุบัน บริษัท ห้างร้าน คอนโด อพาร์ตเมนท์ ห้างสรรพสินค้า มีจำนวนมาก
จึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการทำงานประสานงาน รวมถึงความเรียบร้อยต่างๆ ของสถานที่
ซึ่งบุคลากรสำคัญอันดับแรกๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาดพนักงานดูแลตกแต่งสวนสาธารณะ
พนักงานช่างเทคนิค ช่างอาคาร รวมถึงพนักงานส่งเอกสาร ซึ่งถ้าขาดคนกลุ่มนี้ไปก็จะทำให้งานต่างๆ
มีปัญหากันอย่างมาก และปัจจุบันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว

รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับสวัสดิการทางสังคม

ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมบังคับใช้กฎหมาย ให้ลูกจ้างและนายจ้างชำระเข้ากองทุน โดยทางพนักงานรปภ. 5% จากรายได้ และบริษัทรปภ.อีก 5% โดยมีสวัสดิการต่าง ให้รปภ.ในกรณีเจ็บป่วย รักษาพยาบาล และรวมถึงเงินชดเชยต่างๆ ซึ่งบริษัทรปภ.จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนทดแทนให้กับประกันสังคมเป็นประจำทุกปี เหมือนจ่ายค่าเบี้ยประกันเรียกเก็บอีกด้วย

รปภ. บริษัทรปภ. กับสภาวะทางอารมณ์จากการทำงาน

รปภ. พนักงานรปภ. เจ้าหน้าที่รปภ. หรือยาม ปัจจุบันบริษัทห้างร้าน คอนโด อพาร์ทเมนท์ หมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ รปภ.ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการอำนวยความสะดวกซึ่งจากการทำงานของพนักงานต้องทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อกะ จึงทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งงานแต่ละหน้าที่ของรปภ.หลากหลายและต้องมีความอดทน อดกลั้น จากอารมณ์หรือต้องการเร่งรีบจากงานของผู้ว่าจ้าง และผู้มาติดต่อ ดังนั้นรปภ.จึงควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการทำงานให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคของงาน โดยบริการลูกค้าและผู้ว่าจ้างให้ดีที่สุดให้เป็น “รปภ.”โดยไม่ให้ใครดูถูกว่าเป็นแค่ “ยาม”

รปภ. กับสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย

1.บริษัท รปภ. มีเงินเบิกทรงชีพให้พนักงาน รปภ. ทุกวัน / อาทิตย์
2.บริษัท รปภ. มีเงินเบิกฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือ รปภ.
3.บริษัท รปภ. เงินเดือนออกเดือนละ 2 ครั้ง
4.บริษัท รปภ. มีสวัสดิการประกันสังคม
5.บริษัท รปภ. มีประกันอุบัติเหตุ ให้กับพนักงาน รปภ.
6.บริษัท รปภ. มีโบนัสให้กับพนักงาน รปภ. ดีเด่น

มาตรการ รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ดูแลลูกค้าช่วงเทศกาล 

1.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ช่วยลูกค้าทำการตรวจสอบจุดล่อแหลม
2.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ช่วยตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด พร้อมใช้งาน ความคมชัดและโฟกัสของกล้อง รวมถึงวิทยุสื่อสารในกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน
3.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ให้ลูกค้าตรวจนับสต็อกทรัพย์สินและปิดล็อคตรวจเก็บอย่างมั่นคง
4.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ให้สายตรวจปฏิบัติการเข้าตรวจสอบการทำงานของ รปภ. ถี่มากขึ้นเป็น 2 เท่า
5.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ช่วยตรวจเช็คถังดับเพลิง สายดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
6.รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความความปลอดภัย ควรสกีนบุคคลภายนอกเว้นรการทำงาน ตกแต่งต่อเติมช่วงเทศกาล เนื่องจากจะมีการแฝงมาของมิจฉาชีพ และดูแลไม่ทั่วถึง

พนักงาน รปภ. กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสริมงาน รปภ

รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทยาม ซึ่งมีพนักงานรปภ. ทำหน้าที่บริการรปภ.ให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เสริมงาน รปภ. เพื่อให้งานบริการสะดวกและช่วยส่งเสริมป้องกัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแทนตัวบุคคล รปภ.เพื่อช่วยลดจำนวนการใช้แรงงานคน แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวแรงงานบุคคลก็ยังมีส่วนสำคัญในการใช้ “ก็เพราะว่าอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานบางส่วนเกี่ยวกับการบริการรปภ. เหมือนมนุษย์ได้”

รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับการแก้ปัญหากรณีฉุกเฉินให้กับผู้ว่าจ้าง

ในการจ้าง รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ผู้ว่าจ้างควรคำนึงถึงกรณีฉุกเฉินในการเข้าช่วยเหลือ หรือการแก้ปัญหาของบริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้วางใจว่าจ้าง โดยต้องสามารถติดต่อประสานงานได้ 24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุ ซึ่งแต่ละบริษัท รปภ. จะมีช่องทางต่างๆ ในการติดต่อประสารงานกับฝ่ายปฏิบัติการ รปภ.

จัดจ้างรปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรคํานึงถึงอะไร 

1. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย จดทะเบียนการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย คัดสรรให้เหมาะสมกับลักษณะงานรักษาความปลอดภัย
3. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย วางจุดตามตําแหน่งความเหมาะสม และปิดจุดเสี่ยงต่างๆ
4. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรคัดสรรบริษัท รปภ.ใกล้สถานประกอบการ ทําให้เกิดความมั่นใจในกรณีเรียกพบ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรปภ. หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5. รปภ. บริษัทรปภ. บริษัทรักษความปลอดภัย ที่มีการคัดสรรบุคลากร รปภ. มีการอบรม รปภ. ตรวจสอบประวัติ รปภ. และที่สําคัญเป็น รปภ. สัญชาติไทย

รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยกับการตอบแทนสังคม (CSR)

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ การบริหารจัดการคน จึงมีส่วนช่วย รปภ. หรือที่เรียกว่า ยาม มีงานทำ มีรายได้ส่งเสียทางบ้าน หรือช่วยครอบครัวจากรายได้จากการทำงาน รปภ. และที่สำคัญการที่บริษัท รปภ. จะทำการตอบแทนสังคม (CSR) ได้นั้น จะต้องเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ในการทำ (CSR) ซึ่งเป็นบริษัท รปภ. อื่นๆ ก็ยังสามารถตอบแทนสังคมตามความเหมาะสมและโอกาส ดังนั้นจึงทำให้ บริษัท รปภ. หรือ บริษัทรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความปลอดภัย ได้มีโอการตอบแทนสังคม

รปภ. บริษัท รปภ. สัญชาติไทย

ในปัจจุบันความต้องการ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย ยังมีอัตราสูงซึ่ง Demand รปภ.มากกว่า Supply รปภ. ทำให้พนักงาน รปภ. ยาม และบริษัทรักษาความปลอดภัยขาดแคลนแรงงาน รปภ. ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง ประกอบกับ รปภ. คนไทย หรือสัญชาติไทยไม่นิยมประกอบอาชีพ รปภ. หรือยาม ทำให้เกิดช่องว่างในการประกอบอาชีพแรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยหรือการกระทำความผิดจากตัวพนักงานเอง บริษัทรปภ. หรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถติดตามหรือสอบสวนได้ เนื่องจากไม่มีภูมิลำเนาและที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ไม่เหมือน รปภ.สัญชาติไทย ดังนั้นเหตุผลหนึ่งในการคัดสรร คัดเลือก รปภ. ยาม บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย สัญชาติไทย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริษัท รปภ.ท็อป 

1.ผลิตพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่รักในอาชีพรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง
2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางราชการ ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันทรัพย์สินให้แก่ธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยบริษัท รปภ.
3. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบริษัท รปภ. ที่ทำธุรกิจในด้านเดียวกันและพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ทันสมัย

ประสิทธิภาพ รปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย 

รปภ. หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. มีองค์ประกอบหลายส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งบุคลิกภาพ วุฒิการศึกษา และความตั้งในในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์กับบริษัท รปภ. เพื่อดูแลบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ. สูงสุด

รปภ. งานแสดงสินค้าและอีเวนท์

งานแสดงสินค้าและอีเวนท์ปัจจุบันมีการจัดและเปิดตัวสินค้าจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยการดูแลและวางระบบให้โดยบริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย และอำนวยความสะดวกรวมถึงการบริการ รปภ. ในการบริการทางด้านอื่นๆ โดยมีทีมงาน รปภ.มืออาชีพ วางระบบรปภ.ให้ลูกค้า

ทำไมบริษัท รปภ. ปฏิเสธรับงานรปภ. งานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทยามส่วนมากจะปฏิเสธรับงานบริการรปภ.หน่วยงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการทำงานรปภ.เกิดปัญหาจากการไม่ให้ความร่วมมือการบริการรปภ.ของผู้รับเหมาและปฏิบัติตามกฏของบริษัทรปภ.รวมถึงปัญหาจากผู้รับเหมาหลายชุด ทำให้การบริการ รปภ.เกิดหัวข้อในการควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากผู้รับเหมาจะทำการขโมยทรัพย์สินกันเองและปกปิดไม่แจ้งให้บริษัทรักษาความปลอดภัยทราบ

รปภ.กับการฝึกอบรมอาชีพ รปภ.เบื้องต้น

อาชีพรปภ.นั้นถ้าจะเป็นพนักงานรปภ.ที่มีคุณภาพต้องผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพรปภ.เบื้องต้น ซึ่งบริษัทรปภ.
หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยมีคอร์ส การอบรมรปภ.โดยทำงานฝึกอบรม รปภ.อย่างน้อย 3 วัน ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การอบรมพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ รปภ.
2. การอบรมเรื่องเอกสารและการเขียนรายการเหตุการณ์ประจำวัน
3. การอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการแก้ไขอัคคีภัย รปภ.เบื้องต้นถ้ามี
4. การอบรมศิลปะการต่อสู้เบื้องต้นของงานรปภ.
5. การอบรมการผจญเหตุและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวิชาชีพรปภ.

รปภ. บริษัทรปภ. หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย ยอดเยี่ยม

การที่จะเป็น รปภ,  หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยมนั้น ต้องมีองค์ประกอบทั้งตัวรปภ.เองและ บริษัทรปภ.ด้วย ต้องมีธรรมมาภิบาลต่อรปภ. และผู้ว่าจ้าง ในการคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รปภ. รวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแลทรัพย์สินรวมถึงการบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ.

ข้าจะเป็นรปภ. “ไม่ใช่ยาม”

รปภ. โดยทั่วไปอยากให้สังคม หรือบุคคลทั่วไป เรียกตัวเองว่า “รปภ.”  พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ “ยาม” ซึ่งคำว่ายามนั้น มาจากคำว่า “แขกยาม”  สมัยก่อน โดยชายชาวอินเดียหรือบังคลาเทศ เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าบ้าน หรือทรัพย์สิน โดยมีการ เดินตรวจตราและเคาะระฆังบอกเวลา เพราะสมัยก่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมและไม่มี รปภ. รวมถึงเจ้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ แต่คำว่ายามถูกคนในสังคมมองว่าเป็นอาชีพระดับล่างที่คนไม่อาชีพหรือความรู้เท่ากัน ซึ่งความเป็นจริงถือว่ามีรายได้เทียบเท่ากับคนจบปริญญาตรี แต่ตัวพนักงาน รปภ. เองย้อมทำตัวหรือพฤติกรรมให้สังคมเรียกว่า  “ยาม”

การคัดเลือก รปภ. ของบริษัทรปภ.ให้ตรงใจผู้ว่าจ้าง

การที่จะคัดสรร รปภ.ของบริษัท รปภ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้น มีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไป พนักงานรปภ. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี มีสัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น โดยการตรวจสอบการเป็นพนักงานรปภ. จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการประสานงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยและจัดสรรบุคคลากรให้ตรงกับ Job Description จากผู้ว่าจ้างตามลักษณะงาน และอายุของพนักงาน รปภ. เช่น รปภ. ลานจอดรถ รปภ.ประสัมพันธ์ รปภ.เฝ้าโกดังสินค้า หรือ รปภ. อำนวยการ เพียงแค่นี้ก็จะตรงใจผู้ว่าจ้าง ในการคัดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย

รปภ.เงินเดือนสูงจริงหรือ?

ปัจจุบัน การว่าจ้าง รปภ. ของบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลในปัจจุบันเป็น 300 บาท จนทำให้ค่าจ้างรายวันของรปภ.และอัตรา การเสนอราคาของบริษัทรักษาความปลอดภัยสูงตามไปด้วย ซึ่งตัวพนักงาน รปภ. ปัจจุบันทำงาน 12 ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินต่อวัน ระหว่าง  450-600 บาท/วัน “โอ้พระเจ้า” ซึ่งสูงกว่าคนจบปริญญาตรีซะอีก ไม่รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากบริษัท รปภ.และบริษัทรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันเด็กจบปริญญาตรีทำงาน รปภ.จริงหรือ

                ปัจจุบันพนักงาน รปภ.มีหลากหลายอายุและวุฒิการศึกษา ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูง เงินเดือน รปภ. ตกอยู่เดือนละ 15,000.-18,000 บาท ต่อการได้รับเงินเดือนรปภ. ซึ่งทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีไม่มีงานทำ หรือเด็กที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหันมาประกอบอาชีพรปภ. มากขึ้นเพราะมีรายได้ที่สูง และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบาย

รปภ.กับกฎหมายแรงงาน

                ปัจจุบันบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆ จ้างพนักงาน รปภ.ต้องสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ จากประกันสังคม ทำให้ปัจจุบัน รปภ. จะต้องมีการคุ้มครองต่างๆ จากกระทรวงแรงงานตามกฎหมาย ทำให้เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็น “รปภ.”  ไม่ใช่ “ยาม” 

บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เปิดบริการ รปภ. และจดทะเบียนพาณิชย์กว่า 4,000 บริษัท ทั่วประเทศ ไม่รวมถึงบริษัท รปภ.ที่รับจ้างโดยทั่วไปอีกกว่าครึ่ง จึงทำให้มาตรฐานในปัจจุบันของบริษัทรปภ.ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแบ่งออกตามเกรดราคาตามว่าจ้างและค่าแรงของ รปภ. จึงทำให้ผู้ว่าจ้างรปภ. เกิดทางเลือกในการคัดสรรรปภ. “ซึ่งใครก็อยากจะได้ของดีแต่ราคาถูก”

รปภ.คิดถึงบ้าน

                อาชีพ รปภ.นั้น เป็นอาชีพที่สังคมโดยทั่วไปมองว่า รปภ.เป็นอาชีพต้นทุนต่ำไม่ได้การยอมรับ ซึ่งตามความเป็นจริงเป็นอาชีพที่สำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ดูแลความเรียบร้อยของสังคม พนักงานที่ประกอบอาชีพ รปภ. ส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัด ทิ้งบ้านมาหางานทำ จึงทำให้หลายคนที่มาทำอาชีพ รปภ. คิดถึงบ้านและอยู่สังคมใหญ่ จึงทิ้งงานจำนวนมาก


คำแนะนำในการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

                ในการว่าจ้างรปภ. และบริษัทรปภ.นั้น ผู้ว่าจ้างควรคำนึงถึงสถานทีประกอบการของตนกับบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำให้การบริการรปภ.และการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรปภ.ทำให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการบริการ

รปภ.กับการพักผ่อน

                ในการประกอบอาชีพ การทำงานของร่างกายคนเรา ควรพักผ่อนให้เต็มที่ อย่างน้อยต้องนอนวันละ 6 ชั่วโมง พนักงาน รปภ.ทำงาน 12 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็ควรจะได้รับการพักผ่อนเต็มที่  ในการทำงาน รปภ.เวลางานก็ทำงาน รปภ.ให้เต็มที่และเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่เช่นกัน จึงจะทำทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รปภ.

รปภ.ต้องติดอาวุธประจำตัวหรือไม่

                อาชีพรปภ.ปัจจุบัน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างมีลักษณะแตกต่างหลายรูปแบบ และลักษณะการบริการรปภ.ต่างๆ ซึ่งรปภ.ที่จะติดอาวุธได้จะต้องมีใบพกพา และบริการรปภ.ในลักษณะงานที่เสี่ยง เช่น รปภ.ธนาคาร รปภ.อารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งการว่าจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัยจะอยู่ในอัตราที่สูง เพราะ บริษัทรปภ.มีต้นทุนที่สูงขึ้น

JUNENJA